Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
reo6_03122563วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา โดยมีนายสมรักษ์  ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา และบุคลากรในสำนักงานให้การต้อนรับ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม 2020 เวลา 15:58 น.)

 
reo6_02122563_01ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวภัทรพร พูลภักดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
 
reo6_02122563วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนางอรัญญา อินอ่อน รอง ศธจ.ระนอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
 
reo6_01122563_01วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมงานสืบชะตาป่าต้นน้ำ – ฉลองฝายมีชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคล 5 ธันวามหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ป่าต้นน้ำพะธาตุภูหว้ารัตนคีรี สำนักสงฆ์วัดป่าเทสรังสี (ธ) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
 
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางกัลยา เพ็ชรหึง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคณะ ร่วมกับคณะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระ แข็งกสิการ) เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการประชุม นางอรัญญา อินอ่อน รอง ศธจ.ระนอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง  นางนัยนา จำเนียร ผอ.กศน. จ.ระนอง นางสาวณัฎฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พมจ.ระนอง นายอวยชัย จุฬาศิริวงศ์ ป้องกันจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ประชุมฯ ในครั้งนี้  ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง  หลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านบางกลาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รับเด็กจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-เมียนม่า เพื่อรับฟังการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา
 
reo6_30112563วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางกัลยา เพ็ชรหึง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคณะ ร่วมกับคณะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระ แข็งกสิการ) ในการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมี นางอรัญญา อินอ่อน รอง ศธจ.ระนอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนองนางนัยนา จำเนียร ผอ.กศน. จ.ระนอง นายประสิทธิ์ รักกลิ่น ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยเมียนม่า/ผู้ดูแลศูนย์มาริสเอเซีย นายเสรี อินทร ผู้ดูแลศูนย์ระนองธานี  นางสาวจันทร์เจ้า ผู้ประสานงานมูลนิธิประกายแสง  นายนรเทพ อัครพัชระ สสจ.ระนอง  นางสาวณัฎฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พมจ.ระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วม ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-เมียนม่า ในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 102 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th