Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
reo6_20200305เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ฯพณฯ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายให้ แก่ผู้บริหารและครู สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และมอบนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แก่ผู้บริหารและครู สังกัด สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต (กศน.) ในการนี้ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมให้การต้อนรับ และรับนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน และนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายของ ฯพณฯ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัตมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
 
reo6_20200303_rnวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ ร่วมตรวจราชการ แบบบูรณาการ กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จังหวัดพังงา
 
reo6_20200302_kbวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ ร่วมตรวจราชการ แบบบูรณาการ กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จังหวัดกระบี่
 
reo6_20200228_inspect
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ ร่วมตรวจราชการ แบบบูรณาการ กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จังหวัดระนอง
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ ร่วมตรวจราชการ แบบบูรณาการ กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จังหวัดระนอง
 

reo6_20200228_morningวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีร่วมลงนาม ในการประชุมครั้งนี้ ศึกษาธิการภาค 6 ได้ร่วมเสวนา การแนะแนวการ เรียนต่อสายอาชีพ ในประเด็นการกำหนดโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน         

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีร่วมลงนาม
 
reo6_20200227afternoonวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สังกัดสพม.14 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการ สพม.14 นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th