Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ และนางสาวบุญรัตน์ ลิ้มสมบุญ พนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และ ร่วมปลูกต้นยางนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมในวันนี้ พัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะในคลองและปลูกตันยางนา 68 ตัน โดยนายภัคพงศ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ และมีข้าราชการ ประชาชนและจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน
 
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการออกแบบความคิด(Design Thinking) โดยได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษากล่าวรายงานการจัดโครงการฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นผ๔้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากในพื้นที่การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงาน รับฟังปัญหาในการดำเนินงาน และวางแผนงาน ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 6 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ ในการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร นายสมพร ฉั่วสกุล ข้าราชการบำนาญ นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 6 จังหวัดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะบุคลากร ให้การต้อนรับท่านรองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ) พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้งานในการทำงาน
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเพื่อรองรับอาชีพที่มีรายได้สูงและตอบสนองการพัฒนาเมือง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 25 คน
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 146 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3032
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4606
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้22752
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว35961
mod_vvisit_counterเดือนนี้43461
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว148651
mod_vvisit_counterทั้งหมด2835116

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th