Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_10052565_002

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมส่งเสริม สนับสนุนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัฐชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้รับเกียรติจากนายบุญพฤกษ์ มะศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปรับปรุงปี  ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 

reo6_09052565_00002

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางณัฐชากานต์  เดวิส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยม รร.อนุบาลบ้านด่าน สังกัด สพป.ระนอง (โรงเรียนคุณภาพหลัก ระดับประถมศึกษา) โดยมี นายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง นางชาลี คธาเพ็ชร ผอ.โรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ
 

reo6_09052565_001

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. นางณัฐชากานต์  เดวิส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ วษท.ระนอง สังกัด สอศ. โดยมี นายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง นายศิริพงษ์ เมียนเพ็ชร์ ผอ.วษท.ระนอง และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน
 

reo6_006052565_02_02

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ Video Conference โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
 

reo6_06052565_01_01

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์  พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารรประโยชน์ (กิจกรรม 5 ส.) ณ อาคารคุรุสัมมนาคาร (หอพัก) สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
 

reo6_05052565_01_01_02

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 87 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com