Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
reo6_19022564_1วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นางสาวธนารัตน์  พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สังกัด สช. โดยมีนายทรงศักด์  โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และคณะ นางรัมภา  แซ่ตัน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพัฒน์พจี  จารุอริยานนท์ ผู้จัดการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
reo6_18022564_04วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อ.เมือง จ.สตูล สังกัด สพม.16 โดยมีนายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายสุริยา  หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล  และคณะ นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
reo6_18022564_05วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ให้การต้อนรับ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ด้วยความยินดียิ่ง
 
reo6_18022564_03วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ โรงเรียนวัดหน้าเมือง อ.เมือง จ.สตูล สังกัด สพป.สตูล โดยมีนายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายสุริยา  หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล  และคณะ นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล นางจุรีรัตน์  แคยิหวา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
reo6_03112563วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม อ.เมือง จ.สตูล สังกัด สช. โดยมีนายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายสุริยา  หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล  และคณะ นางยูวิตา  มนูญดาหวี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
reo6_17022564_02วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงเรียนทุ่งยาววิทยา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง สังกัด สช. โดยมีคณะจากศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดร.กรจักร สุขลิ้ม ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ดร.จาริน สุขลิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th