Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_04072565_4444

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรม ณ ร.ร.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สังกัด สพป.สตูล โดยมี นายสมพงษ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล นางอรุณี สังข์แก้ว ผอ.ร.ร. นายย๊ะอาโกบ เต๊ะปูยู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ
 

reo6_04072565_3333

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 ณ วษท.สตูล สังกัด สอศ. และร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ.สตูล ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสมพงษ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ
 

reo6_04062565_222

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๖ มอบหมายให้นายจตุรภัทร พูนแก้ว และนางสาวอาริสา กาดำ เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี
 

reo6_04062565_111

วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายนายวีรวัฒน์ เข้มแข็ง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศีกษา และนางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการนำหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพังงา วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ทรัพยากร ขอบเขต และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีนายสุรพันธ์ โกยวาณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
 

reo6_30062565

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๕ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๖ มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายเฉลิม เรืองทองเมือง (ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นายเรวัต มะสุวรรณ (ผู้แทนต้นสังกัด) นายสุทธิ สายสุนีย์ (ผู้แทนโรงเรียนศูนย์) และนางปิยวรรณ ตันติธนอมร (กรรมการและเลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล โดยมีบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
 

reo6_29062565_333

วันพุธที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๕ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๖ มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมกิจกรรมความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Partnership School Project) ระยะที่ 2 “เปิดโลกการศึกษา...พาน้องดูหนัง...ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลลากูน่า โรงเรียนบ้านไม้ขาว และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีนางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผอ.อาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 108 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
รับฟังความคิดเห็น
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com