Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

100_8604นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน "เหนือเกล้าหนึ่งในดวงใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และประกาศเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และรวมพลังปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 17.00 น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีปวงชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งส่วนใหญ่สวมเสื้อสีชมพู เข้าร่วมจำนวนกว่า 20,000 คน

นายเจน แผลงเดชา  รายงาน/ภัทรานันท์  ภาพถ่าย

 

P1320351_resize
นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
  เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้กำหนดจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2554  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

อ่านเพิ่มเติม...

 

100_8482._resizegifนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 คณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมงานงานเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553  ซึ่งมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) พิธีทำบุญตักบาตร ณ สวนสาธารณะ 72 พรรษา จังหวัดภูเก็ต 2) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

โกเมศ  กลั่นสมจิตต์  รายงาน/ภัทรานันท์  นาควิจิตร  ภาพถ่าย

 

IMG_0021_resizeเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 83 พรรษา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตัดแต่งต้นไม้ จัดภูมิทัศน์ทั้งในและนอกสำนักงานให้สวยงามน่าอยู่ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สบย.10, สกศค., สพป.ภูเก็ต, ศูนย์เสมารักษ์ สบย.10 และคณะลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 จังหวัดภูเก็ต

โกเมศ  กลั่นสมจิตต์  รายงาน/ศิรดา จันทร์เดิม  ภาพถ่าย

 

23112010062                     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนอนุบาล และทรงเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 และนายเจน แผลงเดชา นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ หมู่บ้านโสสะภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

 

DSC03955_resizeนายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายสมพร   ฉั่วสกุล ผอ.สบย. 10 นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สบย.10 นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ และนางสาวกัลยา  ทารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ได้ออกตรวจราชการกรณีพิเศษเร่งด่วน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อติดตามผลกระทบและการช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษาและผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2     ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอนาโยง และโรงเรียนบ้านเขากอบ อำเภอห้วยยอด ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2553 โดยมีคณะผู้บริหาร สพป. และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และ สพป.ตรัง เขต 2 ให้การต้อนรับ

โกเมศ  กลั่นสมจิตต์  รายงาน/ภาพ

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายประเสริฐ บุญเรือง
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายชุมพล  ศรีสังข์
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 96 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5506
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7743
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้19860
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว36178
mod_vvisit_counterเดือนนี้78338
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว139508
mod_vvisit_counterทั้งหมด2005191

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th