Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

DSC_0063_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สบย. 10 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ”การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และการวางแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ”  ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2554  ณ โรงแรมออร์คิดเดเซีย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 34 คน ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุป ทบทวนผลการดำเนินงาน ของ สบย.10 ปัญหา อุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ญาดา วงศ์ดาว  รายงาน/ภาพ

 

DSC05784_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ สบย 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 และโรงเรียนบ้านคลองยวน  อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีครูที่เข้าประชุมด้วย จำนวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2553 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวางแผน การจัดทแผนงานโครงการให้แก่คณะครูได้รับทราบเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการต่อไป โดยมีนายประมวล  เบ็ดเสร็จ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ได้เรียนเชิญนายสนั่น  พาหอม  อดีต ผอ.สบย.10  มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และกฎกระทรวงว พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553

วิทูร ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ

 

DSC_0009_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สบย.10 เข้าเยี่ยมคารวะขอแสดงความยินดีกับนายตรี  อัครเดชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วิทูร   ทวีปรีดา   รายงาน/ข่าว

 

 

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ. นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดระนองและพังงา ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2553 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการปฎิบัติงาน ดังนี้

วันที่ 14 กันยายน 2553

DSC05474_resize- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านรังแตน(โรงเรียนดีประจำตำบล) อำเภอกระบุรี สพท.ระนอง
- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหมิงซิน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์) อำเภอเมืองระนอง และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์) พร้อมด้วย นายจำลอง สวนะคุณานนท์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการด้านวิชาการ นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 นางชวาลา หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ. นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นวศ.ชำนาญการพิเศษ และนายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 10 กันยายน 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดดังกิจกรรมดังนี้

DSC05442_resizeตรวจเยี่ยมโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร(โรงเรียนการกุศลของวัด) โดยมีนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผอ.สช. และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมบ้านนักเรียนตามแนวทางปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

100_8155_resizeเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นายเจน แผลงเดชา นายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นางภัทรนันท์ นาควิจิตร นางศิรดา จันทร์เดิม เป็นตัวแทนของสำนักฯ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาในหลวงของเรา ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา และร่วมแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการสังกัด สบย.1-12 และ กทม. ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2553 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับข้าราชการจาก สบย.ทั่วประเทศ

เจน  แผลงเดชา รายงาน/ภัทรานันท์ นาควิจิตร ภาพ

 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายประเสริฐ บุญเรือง
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายชุมพล  ศรีสังข์
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 81 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5306
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7743
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้19660
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว36178
mod_vvisit_counterเดือนนี้78138
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว139508
mod_vvisit_counterทั้งหมด2004991

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th