Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

IMG_0062_resizeเมื่อวันที่ 12 - 14 กันยายน 2553 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 - 12 และ กทม. ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ขึ้น ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (วัดไร่ขิง) โดยมีท่าน ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธฺการ เป็นประธานในงานดังกล่าว  ในส่วนของ สบย.10 ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา  นางอมรรัตน์ สอนคง  นางสาวนฤมล นำจันทร์ นางภัทรนันท์ นาควิจิตร และนางสาวดวงเพ็ญ มะลิแก้ว เป็นผู้แทนในการจัดนิทรรศการ และร่วมงานในครั้งนี้

เจน  แผลงเดชา  ภาพ/รายงาน 

 

ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางจรรยา  ชวนานนท์  ผอ.สอ.สป.ศธ.  นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์  กิ่งแก้ว  นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตรัง และกระบี่ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2553 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

DSC05262_resize

วันที่  24  สิงหาคม  2553 

- ประธานพิธิปิดงานชุมชนยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ณ ค่ายลูกเสือกองพันทหารราบที่ 3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

DSC05348_resize

วันที่ 25 สิงหาคม 2553

- ประชุมรังฟังสรุปผลการดำเนินงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 3 ขั้น Monitoring/Evalution 3 โครงการ และกรณีปกติของหน่วยงาน สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ (โรงเรียนเอกชน) จังหวัดตรัง

- เยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวประภัสสร  อ่อนจุติ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ และมอบทุนการศึกษา

DSC05382_resize

วันที่ 26 สิงหาคม 2553

- เยี่ยมบ้านนักเรียน เด็กชายประไพพันธุ์  ชูเกื้อ  นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสาธิตคำนวณ (โรงเรียนเอกชน) จังหวัดกระบี่ ตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ และมอบทุนการศึกษา

- ประชุมรังฟังสรุปผลการดำเนินงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 3 ขั้น Monitoring/Evalution 3 โครงการ และกรณีปกติของหน่วยงาน สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาการอิสลาม (อิสลามสามัญ) โรงเรียนเอกชน จังหวัดกระบี่

นายปราโมทย์  กิ่งแก้ว   รายงาน/ภาพ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 15:26 น.)

 

ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางจรรยา  ชวนานนท์  ผอ.สอ.สป.ศธ.  นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์  กิ่งแก้ว  นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตรัง และกระบี่ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2553 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

DSC05262_resize

วันที่  24  สิงหาคม  2553 

- ประธานพิธิปิดงานชุมชนยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ณ ค่ายลูกเสือกองพันทหารราบที่ 3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

P1010271_resizeเมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 นายกิจสุวัฒน์ หงษ์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองพันทหารรอบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ในฐานผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 10 และคณะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ซึ่งในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2553 โดยมีหน่วยยุวกาชาดจาก 30 เขตพื้นที่การศึกษาใน สบย.10, 11 และ 12 เข้าร่วมงานชุมนุมอย่างคับคั่ง ภายใต้สัญลักษณ์งานชุมนุมและคำขวัญ "ยุวกาชาดไทย ใฝ่รู้คู่คุณธรรม แกนนำสู่สังคม"

เจน แผลงเดชา  รายงาน/ภาพ

 

100_8013_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาสลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน

ภัทรานันทน์ นาควิจิตร รายงาน/ภาพข่าว

 

ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง  นครศรีธรรมราช และกระบี่ ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2553 ซึ่งมีกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 6 สิงหาคม 2553DSC05139_resize

-ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นปรง (โรงเรียนดีประจำตำบล) วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีตรัง  โรงเรียนสภาราชินี (สถานที่บันทึกเทปรายการ Student Channel on Tour) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง (สถานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดของ ศธ. เพื่่อเตรียมการต้อนรับการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายประเสริฐ บุญเรือง
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายชุมพล  ศรีสังข์
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 87 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5419
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7743
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้19773
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว36178
mod_vvisit_counterเดือนนี้78251
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว139508
mod_vvisit_counterทั้งหมด2005104

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th