Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2554 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 และคณะตัวแทนของข้าราชการลูกจ้างจาก สบย.10 ได้เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารและบุคคลสำคัญในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

เจน  แผลงเดชา  ภาพ/รายงาน

 

DSCN0125     นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล   นายเจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา  นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา และ นางกัลยา เพ็ชรหึง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ   สบย.10  เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7  มกราคม  2553 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยมี นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์   2554  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์   84     (ทุ่งท่าลาด)  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ่านเพิ่มเติม...

 

IMG_0049นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ข้าราชการลูกจ้างประจำ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงาน ได้แก่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  และศูนย์เสมารักษ์ ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่   และร่วมกิจกรรมสังสรรค์นันทนาการ ณ ห้องโถง อาคารคุรุสัมมนาคาร ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553

ภัทรานันทร์ นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

100_8604นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน "เหนือเกล้าหนึ่งในดวงใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และประกาศเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และรวมพลังปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 17.00 น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีปวงชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งส่วนใหญ่สวมเสื้อสีชมพู เข้าร่วมจำนวนกว่า 20,000 คน

นายเจน แผลงเดชา  รายงาน/ภัทรานันท์  ภาพถ่าย

 

P1320351_resize
นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
  เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้กำหนดจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2554  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

อ่านเพิ่มเติม...

 

100_8482._resizegifนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 คณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมงานงานเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553  ซึ่งมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) พิธีทำบุญตักบาตร ณ สวนสาธารณะ 72 พรรษา จังหวัดภูเก็ต 2) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

โกเมศ  กลั่นสมจิตต์  รายงาน/ภัทรานันท์  นาควิจิตร  ภาพถ่าย

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 144 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3015
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4606
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้22735
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว35961
mod_vvisit_counterเดือนนี้43444
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว148651
mod_vvisit_counterทั้งหมด2835099

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th