Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2554 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมสำนักบริหารยุทธศาตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดย นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมระบบการรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการศึกษาในประเทศไทย ในจังหวัดนำร่อง (ตรัง) ด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป EFAInfo และ DevInfo ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรัง จำนวน 50 คน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดทำข้อมูลสภาพการศึกษาของจังหวัดตรังและรวบรวมข้อมูลในระดับประเทศไทยต่อไป

การดา ชูแก้ว  ภาพ/รายงาน

 

ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 12 เมษายน 2554 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

SAM_0583_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ  เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ พระครูประคุณสุตกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม ได้แสดงธรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การน้อมนำคุณธรรมจริยธรรมและหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน” ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในจังหวัดภูเก็ต

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

SAM_0560_resizeนายเจน  แผลงเดชา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า  ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2554 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

ภัทรนันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด            วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2554 นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และคณะ ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1  และตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 ในพื้นที่จังหวัดระนองและ พังงา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th