Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

SAM_0390_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านณรงค์ หงษ์หยก ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2554 โดยสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการศึกษาเป็นอเนกอนันต์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ด้วยการรับรางวัลเป็นประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก"เสมาคุณูปการ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 119 ปี  กำหนดการรับมอบในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

SAM_0329สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดย นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการขึ้น ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา จาก สบย.10  สบย.11 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต สพป.ตรัง เขต 1 สพป.กระบี่ สพป.ระนอง  กศน.จังหวัดตรัง  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับคนพิการในอนาคตต่อไป

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2554  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนกะทู้วิทยา และโรงเรียนเมืองถลาง เข้ารับการฝึกอบรม โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม...

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ซึ่งโดยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2554  ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นางสาวดวงเพ็ญ มะลิแก้ว และนางศิรดา จันทร์เดิม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ สบย.1-1 และ กทม. ระหว่างวันที่ 1 -5 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอุดรโอเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านสมรรถนะการประสานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและพลังความร่วมมือในการบูรณาการการจัดการศึกษา

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2554ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 จังหวัดสงขลา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดทำตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนรวมถึงการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th