Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

23112010062                     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนอนุบาล และทรงเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 และนายเจน แผลงเดชา นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ หมู่บ้านโสสะภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

 

DSC03955_resizeนายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายสมพร   ฉั่วสกุล ผอ.สบย. 10 นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สบย.10 นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ และนางสาวกัลยา  ทารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ได้ออกตรวจราชการกรณีพิเศษเร่งด่วน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อติดตามผลกระทบและการช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษาและผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2     ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอนาโยง และโรงเรียนบ้านเขากอบ อำเภอห้วยยอด ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2553 โดยมีคณะผู้บริหาร สพป. และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และ สพป.ตรัง เขต 2 ให้การต้อนรับ

โกเมศ  กลั่นสมจิตต์  รายงาน/ภาพ

 

DSC03936_resizeในระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2553 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 พร้อมด้วยคณะข้าราชการจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่พื้นที่จังหวัดตรัง และเดินทางไปร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 - 12 และ กทม. พร้อมทั้งร่วมทอดกฐิน ณ วัดมะนาวหวาน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมทอดกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2553 ณ วัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายชินวรณ์ บุญเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ศิรดา  จันทร์เดิม  ภาพ

 

IMG_0016_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และหัวหน้ากลุ่ม เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความดียินดีกับนายนิโอะ นิมุผู้อำนวยการ กศน.ภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงาน กศน.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ภัทรานันท์  นาควิจิตร   รายงาน/ภาพ

 

100_8407_resizeเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร และประเทศชาติอเนกอนันต์  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ได้มีคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

นฤมล รายงาน / ภัทรานันท์  ภาพ

 

DSC00026_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นางวิภา จิระจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการแลแผนกลุ่มจังหวัดของสป.ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมมิรามาร์ กทม. โดยมี นายนิวัตร นาคะเวช และนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สป.ศธ. ได้แก่ ผตร.ศธ. ที่ปรึกษา สป.ศธ. ผู้บริหารระระดับสำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ของสนย.สป.ศธ. และ ข้าราชการจาก สบย.1-12 และกทม.

ญาดา วงศ์ดาว  รายงาน/ภาพ

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 88 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th