Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

DSC03936_resizeในระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2553 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 พร้อมด้วยคณะข้าราชการจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่พื้นที่จังหวัดตรัง และเดินทางไปร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 - 12 และ กทม. พร้อมทั้งร่วมทอดกฐิน ณ วัดมะนาวหวาน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมทอดกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2553 ณ วัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายชินวรณ์ บุญเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ศิรดา  จันทร์เดิม  ภาพ

 

IMG_0016_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และหัวหน้ากลุ่ม เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความดียินดีกับนายนิโอะ นิมุผู้อำนวยการ กศน.ภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงาน กศน.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ภัทรานันท์  นาควิจิตร   รายงาน/ภาพ

 

100_8407_resizeเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร และประเทศชาติอเนกอนันต์  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ได้มีคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

นฤมล รายงาน / ภัทรานันท์  ภาพ

 

DSC00026_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นางวิภา จิระจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการแลแผนกลุ่มจังหวัดของสป.ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมมิรามาร์ กทม. โดยมี นายนิวัตร นาคะเวช และนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สป.ศธ. ได้แก่ ผตร.ศธ. ที่ปรึกษา สป.ศธ. ผู้บริหารระระดับสำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ของสนย.สป.ศธ. และ ข้าราชการจาก สบย.1-12 และกทม.

ญาดา วงศ์ดาว  รายงาน/ภาพ

 

ABCD0005_resizeนางวิภา  จิรจินดากุล  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา พร้อมด้วยนางญาดา  วงศ์ดาว  นักวิชาการชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 และจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่่งอันดามัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ สบย.10 รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดโครงการยกระดับศักยภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ญาดา  วงศ์ดาว  รายงาน/ภาพ

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 15:25 น.)

 

ABCD0005_resizeนางวิภา  จิรจินดากุล  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา พร้อมด้วยนางญาดา  วงศ์ดาว  นักวิชาการชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 และจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่่งอันดามัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ สบย.10 รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดโครงการยกระดับศักยภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ญาดา  วงศ์ดาว  รายงาน/ภาพ

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 103 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com