Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

dsc00411_resizeนายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีและของที่ระลึกจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องโถงสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมขบวนนำไปส่งที่สนามบินจังหวัดภูเก็ตเพื่่อเดินทางไปรับตำแหน่งต่อไป

วิทูร  ทวีปรีดา   รายงาน/ถ่ายภาพ

 

img_0032_resizeนายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2553

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ถ่ายภาพ

 

dsc003271_resizeสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการวิจัยรูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (ที่ปรึกษาโครงการงานวิจัยฯ) มาเป็นประธานพิธีเปิด และให้ความรู้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผอ. และผู้รับผิดชอบการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 7 คือ สพท. อศจ. กศน. ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ผอ.วิทยาลัยชุมนุม 2 แห่ง ประธานและเลขา สช. และข้าราชการ สบย. ทุกคน รวม 60 คน ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยรับตรวจราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการนำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

กัลยา เพ็ชรหึง  รายงาน/วิทูร ทวีปรีดา  ภาพ

 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 94 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com