ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ที่อยู่:
33/32 ถนนดำรง
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
83000
ไทย

โทรศัพท์: 076212229 076222800
แฟกซ์: 076212229 076212800 ต่อ 102
http://www.reo6.moe.go.th

ข้อมูล: อีเมล์ reo7_phuket@hotmail.co.th
Faceboook : https://www.facebook.com/Reo6Phuket