นางกานดา ศรีวะปะ
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ติดต่อ
โทรศัพท์: 076212229 076222800 ต่อ 101
แฟกซ์: 076222800 ต่อ 102