นายสุรินทร์ แก้วมณี
ศึกษาธิการภาค 6

ติดต่อ
โทรศัพท์: 076212229 076222800
แฟกซ์: 076222800 ต่อ 102
http://www.reo6.moe.go.th