วันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดกิจกรรมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาให้กับผู้เรียน มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ผู้เรียนเรียนในสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส่นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมนี้มีการนำเสนอหลักสูตรจากที่มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทที่เกี่ยวข้องจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง รวมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "มีอาชีพดี เรียนที่สายอาชีวะ" ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน