วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานร่วมกับนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ในการประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้