วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน