ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางกานดา ศรีวะปะ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรัตนปุระ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีท่านอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีท่านธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 บรรยายพิเศษในครั้งนี้