วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 และพร้อมคณะ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ และบุคลากรให้การต้อนรับ พร้อมรับการประเมินฯ ดังกล่าวด้วยความเรียบร้อย