วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ 7 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต