วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต