ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา รักเหย้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางกานดา ศรีวะปะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านศึกษาระดับภาคเพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค(พ.ศ.2563-2565) และจัดทำแผนปฎิบัติการภาค พ.ศ.2563 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โดยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เวลา 13.30 น. มีการแบ่งกลุ่มประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมฯ และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับฟังผลสรุปการประชุมแบ่งกลุ่มของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค และให้แนวทางและข้อเสนอะแนะในการดำเนินงาน