ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีท่านอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานฯ