ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562