วันที่ 9 มกราคม 2562 นายนิสิต  ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 ร่วมพิธีเปิดการจัดงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2561 ณ เวทีกลาง ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง  โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด