วันเสาร์ที่ 19 มกราคม  2562 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่สอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 312 คน ไม่มีผู้ขาดสอบ และบรรยากาศในการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี