วันที่ 22 มกราคม 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารประชาร่วมใจ 53 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต