วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.7 และคณะ ตรวจเยี่ยม กศน. ตำบลคุระ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา เพื่อรับฟังผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา โดยมีนายจิรนันท์ บุญเรือง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอกะปง รักษาการผู้อำนวยการ กศน.คุระบุรี และคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ