วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.7 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางมรวน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สังกัด สพป.พังงา เพื่อรับฟังผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา โดยมีนางณัฐนิชา สพันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมรวน และคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ