วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.7 และคณะ ตรวจเยี่ยม กศน. ตำบลหล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง สังกัด กศน.จ.พังงา เพื่อรับฟังผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา โดยมีนางบุษบา ณะแก้ว ผอ.กศน.จ.พังงา นางจิตราภรณ์ แก้ววิสัย ผอ.กศน.อ.ตะกั่วทุ่ง และคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ