วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรัญญา ณ ถลาง รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.7 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 เพื่อรับฟังผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา โดยมีนางบุษราภรณ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลิบง และคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ