วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผอ.กศน.จ.กระบี่ นายไพโรจน์ บุตรแขก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กระบี่ และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.7 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสังกาอู้ อ.เกาะลันตา เพื่อรับฟังผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา โดยมีนางสาวกรกมล สมผุด ผอ.โรงเรียนบ้านควนดินแดง ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.โรงเรียนบ้านสังกาอู้ และคณะครู นักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ