วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:30 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผอ.กศน.จ.กระบี่ และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.7 และคณะ ตรวจเยี่ยม กศน. ต.เกาะลันตาใหญ่ เพื่อรับฟังผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา โดยมีนายยงยุทธ์ ไกรมุ่ย ผอ.กศน.อ.เกาะลันตา และคณะครู นักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ