วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และนางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต