วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย(BIG DAY) เพื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิโดยอิสระปราศจากการครอบงำ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญและเกิดความร่วมมือภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชิญชวน รณรงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส.ให้ประชาชนไปใช้สิทธิโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น -17.00 น.