วันที่ 1 เมษายน 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่ารชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ