วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะข้าราชการศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ วิหารวัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรีย์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต