วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมเป็นประธานกรรมการโครงการ coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพังงา ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา