ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤษาคม 2562

>>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 คลิกที่นี่ <<<