วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เดินทางมารับตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมนี้ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน