วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะบุคลากร ให้การต้อนรับท่านรองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ) พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้งานในการทำงาน