วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงาน รับฟังปัญหาในการดำเนินงาน และวางแผนงาน ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต