วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ และนางสาวบุญรัตน์ ลิ้มสมบุญ พนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และ ร่วมปลูกต้นยางนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมในวันนี้ พัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะในคลองและปลูกตันยางนา 68 ตัน โดยนายภัคพงศ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ และมีข้าราชการ ประชาชนและจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน