นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการอบรมเขิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 23 -26 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่