IMG_0016_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และหัวหน้ากลุ่ม เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความดียินดีกับนายนิโอะ นิมุผู้อำนวยการ กศน.ภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงาน กศน.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ภัทรานันท์  นาควิจิตร   รายงาน/ภาพ