reo6_26272562วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 นำคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมถึงเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมพัฒนาภายนอกสำนักงาน (กิจกรรม 5 ส) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562