ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

เรื่อง การกำหนดอัตราร้อยละของฐานในการดำเนินงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 (1 เมษายน 2562

reo6_06082562